algebarski


algebarski
i adj math algebraic (rijetko algebraical) I math -a geometrija algebraic geometry; math -i izraz algebraic expression
* * *
• algebraic

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

 • àlgēbarski — pril. na način kako traži algebra, pomoću metoda algebre …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • àlgēbarskī — àlgēbarsk|ī prid. koji se odnosi na algebru ∆ {{001f}}∼a geometrija 1. {{001f}}pov. izvorno, metoda istraživanja geometrijskih tvorevina algebarskim sredstvima 2. {{001f}}mat. disciplina koja algebarskim metodama proučava svojstva algebarskih… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • transcendèntān — transcendènt|ān prid. 〈odr. tnī〉 1. {{001f}}koji prekoračuje neko područje, granicu; prekogranični 2. {{001f}}fil. koji nadilazi a. {{001f}}iskustvo; nadiskustven b. {{001f}}sve što izvansubjektivno postoji c. {{001f}}sve natprirodno, nadosjetno …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • analìtičkī — analìtičk|ī prid. 1. {{001f}}koji se odnosi na analizu 2. {{001f}}koji se koristi metodom analize [∼i sud] ∆ {{001f}}∼a filozofija škola suvremene filozofije kojoj su predmet istraživanja izričaji i načela pojedinačnih znanosti te pojmovi i… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • kònika — ž 〈D L ici〉 mat. 1. {{001f}}(geometrijski) krivulja koja se dobiva sječenjem konusne plohe ravninom 2. {{001f}}(algebarski) krivulja drugoga reda (zadana jednadžbom stupnja dva u dvije varijable); konike su elipsa (posebno kružnica), parabola i… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • ràčūn — m 〈G račúna〉 1. {{001f}}operacija (ili niz operacija) koja se odnosi na kombinacije brojeva ili na veličine [algebarski ∼; infinitezimalni ∼; diferencijalni ∼; integralni ∼; kamatni ∼] 2. {{001f}}tehnika rješavanja aritmetičkih problema;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • račun — ràčūn m <G račúna> DEFINICIJA 1. operacija (ili niz operacija) koja se odnosi na kombinacije brojeva ili na veličine [algebarski račun; infinitezimalni račun; diferencijalni račun; integralni račun; kamatni račun] 2. tehnika rješavanja… …   Hrvatski jezični portal

 • konika — kònika ž <D L ici> DEFINICIJA mat. 1. (geometrijski) krivulja koja se dobiva siječenjem konusne plohe ravninom 2. (algebarski) krivulja drugoga reda (zadana jednadžbom stupnja dva u dvije varijable); konike su elipsa (posebno kružnica),… …   Hrvatski jezični portal

 • diskriminanta — diskriminànta ž <G mn nāta/ ī> DEFINICIJA 1. ukupnost pojedinosti, crta i sl. koja razdvaja ili bitno razlikuje dva pojma 2. mat. algebarski izraz sastavljen od koeficijenata algebarske jednadžbe pomoću kojeg se ispituje realnost i… …   Hrvatski jezični portal

 • dijeljenje — dijéljēnje sr DEFINICIJA 1. <gl. im.>, v. dijeliti 2. mat. binarna operacija na realnim brojevima: zadanim brojevima a i b pri čemu b nije 0, dijeljenjem se pridružuje realni broj c takav da je a = b·c označava se s a: b = c (dividend,… …   Hrvatski jezični portal

 • analitički — analìtičkī prid. DEFINICIJA 1. koji se odnosi na analizu 2. koji se koristi metodom analize [analitički sud] SINTAGMA analitička filozofija škola suvremene filozofije kojoj su predmet istraživanja izričaji i načela pojedinačnih znanosti te… …   Hrvatski jezični portal